Φωτογραφίες

Φωτογραφίες Σεισμών

Περιοχή Ημερομηνία Σεισμού Μέγεθος Σεισμού
Καλαμάτα 13/9/1986 6,0 περισσότερα
Πύργος 26/3/1993 5,5 περισσότερα
Γρεβενά - Κοζάνη 13/5/1995 6,6 περισσότερα
Αίγιο 15/6/1995 6,1 περισσότερα
Νίσυρος 23/7/1996 5,4 περισσότερα
Κόνιτσα 26/7/1996 5,4 περισσότερα
Κύπρος 9/10/1996 6,5 περισσότερα
Αθήνα 7/9/1999 5,9 περισσότερα
Πρέβεζα 26/5/2000 5,8 περισσότερα
Ψαχνά Ευβοίας 26/6/2003 4,6 περισσότερα
Λευκάδα 14/8/2003 6,4 περισσότερα
Κύθηρα 8/1/2006 6,9 περισσότερα
Ζάκυνθος 12/4/2006 5,9 περισσότερα
Ανδραβίδα 8/6/2008 6,5 περισσότερα
Ευπάλιο 22/1/2010 5,1 περισσότερα
Christchurch, Νέα Ζηλανδία 21/2/2011 6,1 περισσότερα
Tohoku, Ιαπωνία 11/3/2011 9,0 περισσότερα
Αμφίκλεια 7/8/2013 5,1 περισσότερα
Κεφαλονιά 26-1-2014: Σεισμός ΜL=5.8 26/1/2014 5.8 περισσότερα

Φωτογραφίες Βλαβών - Διασώσεων - Αποκατάστασης

Βλάβες σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία περισσότερα
Βλάβες σε Τοιχοπληρώσεις περισσότερα
Διασώσεις περισσότερα
Μη Δομική Τρωτότητα περισσότερα
Προσωρινή Στέγαση περισσότερα
Υποστυλώσεις περισσότερα
Βλάβες σε Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα περισσότερα

Φωτογραφίες Εκδηλώσεων

Εκδήλωση Ημερομηνία Εκδήλωσης Τόπος
Σεμινάριο για Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Ηράκλειο Αττικής, 19/10/2017 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Πειραιάς, 13/10/2017 περισσότερα
Σεμινάριο για Εργαζόμενους του Ο.Η.Ε., Αθήνα, 12/10/2017 περισσότερα
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εθελοντές, Μυτιλήνη, 10/10/2017 περισσότερα
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Μυτιλήνη περισσότερα
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, Μυτιλήνη, 9/10/2017 περισσότερα
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Νηπιαγωγούς, Μυτιλήνη, 9/10/2017 περισσότερα
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εργαζόμενους σε Παιδικούς Σταθμούς, Μυτιλήνη, 9/10/2017 περισσότερα
Ενημερωτικό Σεμινάριο σε Εργαζόμενους Ιδρύματος ΑμεΑ, Ίλιον, 1/9/2017 περισσότερα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2017» περισσότερα
Ασκήσεις Ετοιμότητας σε Παιδικούς Σταθμούς, Μαρούσι, 25/5/2017 περισσότερα
Ενημερωτική Ομιλία σε Σπουδαστές, Χαϊδάρι, 25/5/2017 περισσότερα
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Κεφαλλονιά, 23/5/2017 περισσότερα
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εργαζόμενους, Κεφαλλονιά, 22/5/2017 περισσότερα
Ενημερωτική Ομιλία για Εργαζόμενους, Μονάδα Υγείας Π.Ε.Δ.Υ. Πύλης Αξιού, 11/5/2017 περισσότερα
Powered by Mobics Ltd