Τεύχος "Ο.Α.Σ.Π. – Μονάδα Έρευνας Ι.Τ.Σ.Α.Κ.: Δραστηριότητες 2016”

Εκτυπώσιμη μορφή

 

 

Τo τεύχος "Ο.Α.Σ.Π. – Μονάδα Έρευνας Ι.Τ.Σ.Α.Κ.: Δραστηριότητες 2016” , e-book  παρουσιάζει τις δραστηριότητες της Μονάδας Έρευνας του Ο.Α.Σ.Π. σε θέματα εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας και αντισεισμικής τεχνολογίας για το έτος 2016.

 

 

 

 

 

 

Powered by Mobics Ltd